Διαδεδομένες αντιλήψεις για τον τραυλισμό: ποιες από αυτές είναι αληθείς;

Επιστημονικά και ερευνητικά δεδομένα για τις διαταραχές ροής της ομιλίας αναθεωρούν κοινές απόψεις και αντιλήψεις για τον τραυλισμό. Στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Ευαισθητοποίησης για τον Τραυλισμό δίνονται διαφορετικές απαντήσεις σε ευρέως διαδεδομένες απόψεις και πεποιθήσεις:Μη δώσεις σημασία θα περάσει – 1: Ο τραυλισμός δεν περνάει από μόνος του. Αυτό που συνήθως περνά είναι μια […]

Περισσότερα